Noteikumi par konfidencialitāti un datu apstrādi

SIA CL Serviss, Reģ. Nr. 40003410841, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra 21-20, Rīga, Latvija, darbojas kā datu pārzinis, un līdz ar to tam ir līgumiski iemesli saņemt un glabāt personas datus, kurus jūs sniedzat individuāli vai kā sava uzņēmuma pārstāvis. Mēs novērtējam Jūsu privātumu un rūpējamies par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti, tādēļ mēs vācam tikai Jūsu sniegtos pamatdatus, kas neietver neko vairāk par pamatinformāciju.

Kāpēc mums ir nepieciešami Jūsu dati

Mums ir jāzina šie pamatdati, lai mēs varētu ar Jums sadarboties un sazināties leģitīmās interesēs, tostarp, bet ne tikai, pārbaudītu Jūsu pieejamību darbam iespējamā tulkošanas projektā, nosūtītu Jums biznesa korespondenci, mūsu noteikumu un nosacījumu atjauninājumus, kas Jums jāzina, un citos gadījumos. Mēs vācam tikai tos personas datus, kas mums ir nepieciešami.

Kādus personas datus mēs vācam

Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontaktinformāciju, personu apliecinošos dokumentus vai cita veida identificējošu informāciju.

Kā mēs iegūstam Jūsu datus

CL Serviss iegūst datus tieši no Jums un no publiski pieejamiem reģistriem.

Kam ir piekļuve Jūsu datiem

Piekļuve Jūsu personas datiem tiek piešķirta tikai CL Serviss darbiniekiem. Mēs paturam tiesības sniegt Jūsu personas datus saviem ārējiem piegādātājiem saskaņā ar rakstisku vienošanos, ar ko tie apņemas aizsargāt Jūsu personas datus un veikt atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

  • Pieprasīt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, tostarp, tikt nodrošinātam ar Jūsu personas datu kopiju;
  • Pieprasīt savu personas datu labošanu un/vai dzēšanu vai iebilst pret savu personas datu apstrādi;
  • Pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
  • Iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei vai tiesai, ja tiek pārkāptas Jūsu datu aizsardzības tiesības.

Sadarbības pārtraukšana ar CL Serviss

Ja vairs nevēlaties sadarboties ar CL Serviss, jūs varat pieprasīt līguma pārtraukšanu, nosūtot savu pieprasījumu mūsu klientu apkalpošanas nodaļai uz e-pastu info@clserviss.lv.

Likumdošanas ierobežojumi nozīmē, ka Jūsu personas datiem būs jāpaliek mūsu datubāzē, tomēr mēs varam izdzēst kontaktinformāciju un visus citus datus no Jūsu profila.